بیست واحد کامپوزیت IPS فک بالا و پایین

توضیحات نمونه کار

بیست واحد کامپوزیت IPS فک بالا و پایین به برای مراجعه کننده عزیز کلینیک دندانپزشکی مهر

  • طی یک جلسه
  • بدون هیچگونه درد
  • بدون هیچگونه تراش
  • با کیفیت ترین متریال
  • درخشانندگی بالا