شانزده واحد IPS فک بالا و پایین

توضیحات نمونه کار

شانزده واحد IPS فک بالا و پایین به برای مراجعه کننده عزیز مهر

  • طی یک جلسه
  • بدون هیچگونه درد
  • بدون هیچگونه تراش
  • با کیفیت ترین متریال