بیست واحد لمینت سرامیکی ایمکس E-Max

توضیحات نمونه کار

بیست واحد لمینت سرامیکی ایمکس E-Max

  • فوق العاده ظریف و زیبا
  • بدون هیچگونه رنگ پذیری
  • بدون هیچگونه درد
  • انجام توسط مجرب ترین دندانپزشکان
  • ساخت در کدکم اختصاصی مهر