شانزده واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و پایین به رنگ طبیعی

توضیحات نمونه کار

شانزده واحد کامپوزیت ونیر فک بالا و پایین به رنگ طبیعی برای مراجعه کننده عزیز مهر

  • طی یک جلسه
  • بدون هیچگونه درد
  • بدون هیچگونه تراش
  • با کیفیت ترین متریال