هجده واحد لمینت سرامیکی ایمکس

توضیحات نمونه کار

هجده واحد لمینت سرامیکی ایمکس

  • فوق العاده ظریف و زیبا
  • بدون هیچگونه رنگ پذیری
  • بدون هیچگونه درد
  • انجام توسط مجرب ترین دندانپزشکان
  • ساخت در کدکم اختصاصی مهر