هشت واحد لمینت سرامیکی به رنگ طبیعی

توضیحات نمونه کار

هشت واحد لمینت سرامیکی به رنگ طبیعی

  • طي یک جلسه
  • بدون هیچگونه درد
  • بدون هیچگونه تراش
  • با کیفیت ترین متريال